top of page

Privacyverklaring

Richtlijn inzake gegevensbescherming voor een hennepfabriek


De privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten is voor ons zeer belangrijk. Voor het rechtmatig verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is uw toestemming vereist. 

A. Persoonsgegevens

Het gebruik van onze websites is toegestaan zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens. U hoeft zich niet te registreren om toegang tot onze pagina's te krijgen. Wanneer u ons opbelt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens van u. Zoals hieronder beschreven, wordt bepaalde informatie echter geregistreerd door het gebruik van cookies.
Hieronder wordt aangegeven wanneer en waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben:

 

a. Registratie


Als u zich op onze websites wilt registreren, hebben wij uw e-mailadres en een gebruikersnaam nodig. Deze informatie is alleen bedoeld om de informatiestroom tussen u en ons te waarborgen.

 

b. Aanmelding nieuwsbrief

Wanneer een nieuwsbrief per e-mail wordt aangeboden, zijn de volgende gegevens vereist voor een abonnement: uw naam en geslacht voor de adressering, evenals uw e-mailadres en uw taal, om u de nieuwsbrief in de juiste vorm te kunnen toesturen.

 

B. Bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben alles in het werk gesteld om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies of aantasting. Alle medewerkers die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens zijn verplicht zich te houden aan het beleid inzake gegevensbescherming van Hanffabrik AG. Voorts beschikken wij over een beveiligde IT-omgeving en hebben wij passende maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen.

 

C. Doorsturen van gegevens

De op onze website verzamelde persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

 

D. Gegevensbewaring

De persoonsgegevens van gebruikers worden door ons alleen opgeslagen voor het leveren van de gevraagde dienst. Deze gegevens worden onmiddellijk door ons verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt of als u daarom hebt gevraagd.

 

E. Rechten van de gebruiker

 

a. Recht op informatie

De gebruiker heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking.

 

b. Recht op rectificatie

De gebruiker heeft het recht te eisen dat Hanffabrik AG onmiddellijk alle onjuiste persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn persoon rectificeert.

 

c. Recht op verwijdering

De gebruiker heeft het recht te eisen dat Hanffabrik AG onmiddellijk de persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn persoon verwijdert.

 

d. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om Hanffabrik AG onder bepaalde voorwaarden te verzoeken de verwerking te beperken.


e. Intrekking van de toestemming

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Ter bescherming van bovenstaande rechten is Hanffabrik AG verplicht de gebruiker over elke wijziging of verwijdering van persoonsgegevens te informeren. Hanffabrik AG informeert de gebruiker ook in geval van een inbreuk op de bescherming van zijn persoonsgegevens.

 

F. Externe links

Hanffabrik AG is via links met andere websites verbonden. Dit biedt u de mogelijkheid om themagerelateerde en interessante informatie op te halen. Deze externe websites vallen buiten onze invloedsfeer en zijn niet onderhevig aan dit privacybeleid. Als u via de aangeboden links andere websites bezoekt, kunnen de beheerders van deze websites uw persoonsgegevens opslaan. Hanffabrik AG biedt geen enkele garantie met betrekking tot de opslag van gebruikersgegevens of het gebruik daarvan op servers van derden.

 

G. Serverlogbestanden

De provider van Hanffabrik AG verzamelt en bewaart informatie automatisch in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens zijn niet aan specifieke personen toe te schrijven. Er wordt geen koppeling gemaakt tussen deze gegevens en andere gegevensbronnen.

 

H. Cookies

Hanffabrik AG maakt gebruik van cookies voor een optimale presentatie en een grotere gebruiksvriendelijkheid. Cookies worden in bepaalde onderdelen van onze website gebruikt om deze gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.
 Hoe kan ik cookies deactiveren?
 Als u geen cookies van Hanffabrik AG wenst te accepteren, kunt u deze via de instellingen van uw browser deactiveren.

 

I. Google Analytics

Hanffabrik AG maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor websitebeheerders en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.
Door gebruik te maken van onze websites verklaart u zich akkoord met de verwerking van de door Google over u verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

J. Google Fonts

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van Google Fonts. Er worden geen persoonlijke gegevens door Google opgeslagen. Om technische redenen moet uw IP-adres echter aan Google worden doorgegeven, zodat de lettertypes naar uw browser kunnen worden doorgestuurd. Raadpleeg hier meer informatie van Google over Google Fonts.

 

K. Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de door u daarin verstrekte contactgegevens, waaronder uw IP-adres, voor de verwerking van de aanvraag en in geval van follow-upvragen door ons opgeslagen. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet doorgegeven.

 

Hanffabrik AG, februari 2021

bottom of page